Waarom

Hhoop?

Hhoop staat voor ‘Huis Holistisch Opvoeden’.

Holistische opvoeden betekent dat je uitgaat van verbinding. Alles in en om je heen staat in verbinding met elkaar en het één kan niet zonder het ander. En wanneer je in de opvoeding, vanuit je eigen bewustzijn, aandacht besteedt aan al die niveaus en de verbinding ertussen, wordt de verbinding met je kind nog sterker en stabieler.

Holistisch opvoeden is een heel mooi proces

Bij holistisch opvoeden begeleidt je niet alleen je kind, maar ook jezelf. En dát is in de opvoeding van cruciaal belang. Want (zonder oordeel) waar veel ouders de plank misslaan is dat er veelal vanuit het hoofd en vanuit de oude vertrouwde pedagogiek wordt opgevoed. Niets mis mee natuurlijk, mits het helpend is.

Wat er vaak gebeurt – als dingen thuis niet soepel lopen – is dat er nog strenger wordt opgetreden, nog meer regeltjes in het leven worden geroepen en de consequenties worden aangescherpt.
Als de kinderen nog klein zijn is dat vaak ‘appeltje-eitje’. Maar dan worden ze ouder? En dat vraagt een andere aanpak. Dat is de reden waarom ik Hhoop heb opgericht.

Om ouders de Hhoop en de invloed weer terug te geven. Om ouders te begeleiden om anders naar het kind, henzelf en naar de opvoeding te kijken. Precies zoals het spreekwoord zegt….. ‘Als je altijd blijft doen wat je altijd deed, blijf je altijd krijgen wat
je altijd kreeg’.

Geloof, hoop en liefde

Geloof

  • Ik geloof dat ouders het beste voorhebben met hun kind. Ik Geloof ook dat kinderen het allerbeste met ons voorhebben.
  • Ik Geloof dat kinderen een spiegel zijn voor ons en we daar ontzettend veel van kunnen leren.
  • Ik Geloof dat kinderen ons verder brengen op ons pad.
  • Ik Geloof dat kinderen die moeilijk doen, het ook moeilijk hebben. Idem dito met ouders.
  • Ik geloof dat kinderen de beste coaches zijn die er bestaan.
  • Ik Geloof dat opvoeden begint bij het (her)opvoeden van jezelf.
  • Daarom Geloof ik dat wij het verschil kunnen maken.

Hoop

‘Hoop doet leven. Op Hoop van zegen. Tussen Hoop en vrees. Zolang er leven is, is er Hoop’. Iedereen kent deze spreekwoorden wel.

Waar ouders vaak tegenaan lopen in de opvoeding is dat ze de Hoop wat verloren zijn, zich machteloos voelen of denken geen invloed te hebben. Die Hoop wil ik je graag teruggeven.

Want soms is Hoop het enige lichtpuntje in de duisternis.

Daarom hoop ik je te mogen ontmoeten op mijn bijeenkomsten.

Liefde

Hoe meer regels, hoe minder Liefde. ‚ Nu ben ik natuurlijk niet tegen regels, want deze geven ook veiligheid. Maar wat je helaas in de reguliere opvoeding vaak terugziet, is dat bepaalde regels aangescherpt worden naarmate het kind ouder wordt of moeilijk gedrag gaat vertonen. Ik wil je heel graag leren om juist dan in verbinding en in Liefde te kunnen blijven staan.

Kinderen zijn Liefde.
Jij bent Liefde.
Opvoeden is Liefde.

Dus… zullen we met z’n allen die opvoedboeken in de sloot gooien? ‘Back to basic’ gaan en gaan luisteren naar de stem van ons hart?

Dàt is Liefde.