Hhoop gedragsvertaler

Privacyverklaring

Hhoop decoratie

Privacyverklaring Hhoop

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler, gevestigd aan Kulertseweg 31, 5754BK , Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw privacy en veiligheid zijn erg belangrijk voor mij en ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat ik voldoe aan de hoge norm voor gegevensprivacy en -beveiliging en ook aan de Algemene Verordening Gegevensbeschering van de Europese Unie (AVG of GDPR).

Welke gegevens hou ik van je bij?

 • Als je staat ingeschreven voor mijn nieuwsbrief dan heb ik alleen je voor- en achternaam en e-mailadres.
 • Als je ingeschreven staat voor een training of mijn E-boek dan heb ik ook je mobiele nummer.
 • Als we een vertalingstraject hebben gedaan dan heb ik meerdere gegevens die in een beveiligd systeem verwerkt zijn en nooit toegankelijk zijn voor derden.


Waarvoor wordt jouw e-mailadres gebruikt?

 • Voor het versturen van inspiratie en informatie die betrekking heeft op opvoeden, kinderen, ontwikkeling en leren.
 • Om je op de hoogte te brengen van diverse trainingen, workshops en presentaties.


Hoe lang houd ik deze gegevens bij?

 • Deze e-mailgegevens houd ik bij zolang jij dat wilt. Je kunt je op elk gewenst tijdstip afmelden onderaan het bericht wat je van me ontvangt.
 • Ik bewaar je persoonlijke gegevens (van een vertalingstraject) niet langer dan strikt noodzakelijk is.


Veiligheid van je persoonsgegevens

 • Wij zorgen ervoor dat mijn site te allen tijde beveiligd is en alleen mensen met goedkeuring toegang hebben tot mijn site.
 • Je gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.


Artikel 1: Contactgegevens

www.hhoop.nl
Kulertseweg 31, 5754BK , Deurne
+31 6 57563666

Rian van Wel is de Functionaris Gegevensbescherming van Hhoop, Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler. Zij is te bereiken via info@hhoop.nl.

Artikel 2: Persoonsgegevens die wij verwerken

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Artikel 3: Doelen verwerking persoonsgegevens

Rian van Wel Kindertolk® & Gedragsvertaler verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 4: Geautomatiseerde besluitvorming

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler neemt niet op basis van geautoatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler) tussen zit.

Artikel 5: Hoe lang we persoonsegevens bewaren

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Artikel 6: Delen van persoonsgegevens met derden

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl.

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hhoop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Artikel 9: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rian van Wel Kindertolk en gedragsvertaler neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hhoop.nl.

Artikel 10: Extra beveiliging

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, DKIM, SPF en DMRC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of  bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Vragen of feedback

Heb je nog vragen of feedback n.a.v. deze voorwaarden of dit beleid? Stel ze gerust via info@hhoop.nl.